Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Małgorzata Nozdryn-Płotnicka / +48 787 011 780 /   lublin.nozdryn@komornik.pl

Wnioski

Aby dochodzić swoich roszczeń przez komornika, wierzyciel musi złożyć:

  1. ORYGINAŁ TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO ze znajdującą się na nim KLAUZULĄ WYKONALNOŚCI. Tytułem egzekucyjnym może być m.in. orzeczenie sądu, referendarza sądowego czy ugoda zawarta przed sądem (wszystkie tytuły wymienia art. 777 kodeksu postępowania cywilnego). Natomiast treść klauzuli wykonalności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności.
  2. WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Poniżej zostały przygotowane dla Państwa gotowe wzory wniosków.

Prosimy, aby podczas sporządzania wniosku egzekucyjnego podana została przez Państwa możliwie jak największa ilość danych, a w szczególności: w przypadku osoby fizycznej – PESEL, numer dowodu osobistego, imiona rodziców, data urodzenia; zaś w przypadku osoby prawnej – numer NIP, REGON, KRS.

Uzupełnienie wniosku jak największą ilością danych identyfikacyjnych w znacznym stopniu przyspiesza postępowanie egzekucyjne.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii komorniczej lub przesłać pocztą na jej adres.


WNIOSEK EGZEKUCYJNY


WNIOSEK EGZEKUCYJNY - ALIMENTY


WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIE


WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO


WNIOSEK O EKSMISJĘ


WNIOSEK O SPORZĄDZENIE SPISU INWENTARZA


WNIOSEK O SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU STANU FAKTYCZNEGO


OŚWIADCZENIE WIERZYCIELA O WYBORZE KOMORNIKA


ZLECENIE POSZUKIWANIA MAJĄTKU


FORMULARZ WNIOSKU O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI


WYKAZ MAJĄTKU DŁUŻNIKA


FORMULARZ SKARGI NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA


WNIOSEK W TOKU POSTĘPOWANIA


WNIOSEK O DORĘCZENIE PISMA PROCESOWEGO

Komornik Online
Kancelaria wyposażona jest w System Komornik Online, który umożliwia wierzycielom dostęp do akt spraw egzekucyjnych w trybie online www.komornik-online.eu
Call Now Button