Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Małgorzata Nozdryn-Płotnicka / +48 787 011 780 /   lublin.nozdryn@komornik.pl

Obszar działania

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Małgorzata Nozdryn-Płotnicka uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 t.j.), z wyjątkiem spraw:

 • o egzekucję z nieruchomości;
 • o wydanie nieruchomości;
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wskazana właściwość ma oparcie w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771), której przepisy weszły w życie w dniu 1 stycznia 2019 r.

Zatem, tutejszy komornik sądowy działający na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie, obejmującym obszar właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie, Sądu Okręgowego w Radomiu, Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Okręgowego w Zamościu może przyjmować sprawy z właściwości następujących sądów rejonowych:

 • Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej
 • Sądu Rejonowego w Biłgoraju
 • Sądu Rejonowego w Chełmie
 • Sądu Rejonowego w Garwolinie
 • Sądu Rejonowego w Grójcu
 • Sądu Rejonowego w Hrubieszowie
 • Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim
 • Sądu Rejonowego w Kozienicach
 • Sądu Rejonowego w Krasnymstawie
 • Sądu Rejonowego w Kraśniku
 • Sądu Rejonowego w Lipsku
 • Sądu Rejonowego w Lubartowie
 • Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
 • Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
 • Sądu Rejonowego w Łukowie
 • Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim
 • Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim
 • Sądu Rejonowego w Przysusze
 • Sądu Rejonowego w Puławach
 • Sądu Rejonowego w Radomiu
 • Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim
 • Sądu Rejonowego w Rykach
 • Sądu Rejonowego w Siedlcach
 • Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
 • Sądu Rejonowego w Szydłowcu
 • Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim
 • Sądu Rejonowego w Węgrowie
 • Sądu Rejonowego we Włodawie
 • Sądu Rejonowego w Zamościu
 • Sądu Rejonowego w Zwoleniu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Małgorzata Nozdryn-Płotnicka jest właściwy do prowadzenia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości: (właściwość miejscowa) dla części miasta Lublin, tj. dla ulic przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy do al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk, a ponadto dla miasta Świdnik i miasta Łęczna oraz gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie i Zakrzew.

Komornik Online
Kancelaria wyposażona jest w System Komornik Online, który umożliwia wierzycielom dostęp do akt spraw egzekucyjnych w trybie online www.komornik-online.eu
Call Now Button